Osazování mezí na statku | 23.10.2019

Autor: Marťus <Martus(at)Statek.org>, Téma: Akce, Vydáno dne: 03. 10. 2019

Ve středu 23. 10. 2019 budeme obnovovat meze a osazovat je křovinami. Práce bude spočívat v přesazování náletových křovin do námi zakládaných biopásů mezi poli a loukami, případně se budou biopásy vytyčovat kolíky, oplocovat. Obnova mezí je důležitá zejména s ohledem na obnovení biodiverzity polních živočichů (hmyzu, ptactva a plazů a drobných savců) a s ohledem na omezení půdní eroze a zadržení vody v krajině.

Přidejte se k nám. Více informací na nacelnik@statek.org