Staň se jedním z nás!

Účastníš se našich akcí, táborů a výletů? Líbí se ti, co pořádáme? Chceš se víc zapojit do práce s mládeží? Chceš se s námi účastnit i dalších akcí, nebo chceš naše aktivity pouze podpořit? Staň se členem spolku Statek!

Statek, z. s., organizuje volnočasové a sportovně-rekreační aktivity pro děti, mládež i dospělé a aktivity v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Členové se věnují organizaci ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Výhody členství

Jako člen budeš součástí naší party a podpoříš činnost spolku. Dostaneš informace o termínech našich akcí jako první a budeš se moci účastnit aktivit určených pouze pro členy. Navíc členové mohou využívat následujících výhod:

  • výhodnější účastnické poplatky (v roce 2023 platí minimálně pro letní tábor, VýLes a VýHor),
  • sleva na spolkové tričko či jiné propagační předměty,
  • úrazové pojištění skrze pojistku České rady dětí a mládeže,
  • aktivní organizátoři mohou čerpat až 1000 Kč ročně na sportovní, zdravotní nebo jiné kurzy zvyšující kvalifikaci pro pořádání našich akcí.

Kmenoví členové také spolurozhodují o činnosti spolku (rovnost hlasů všech členů) a podílí se na volbě rady, schvalují výroční zprávy. Mohou využít e-mail, úložiště dokumentů a hosting webových stránek.

Druhy členství

Od roku 2023 nabízíme dvě možnosti členství:

Kmenový člen – má volební právo na členské schůzi a může být volen do orgánů spolku. Toto členství je určeno především aktivním zájemcům o naši činnost.

Člen podporovatel – nemá volební právo na členské schůzi a nemůže být volen do orgánů spolku. Takové členství je vhodné úplně pro všechny.

Jak se stát členem

Kmenový člen – vyplní přihlášku, podepíše a odevzdá či posílá předsedovi spolku. Člen je přijat po odsouhlasení radou. Členský příspěvek na kalendářní rok činí 150 Kč.

Člen podporovatel – vyplní sám nebo jeho zákonný zástupce on-line přihlášku ke členství (samostatně nebo součástí účastnické přihlášky). Členský příspěvek na kalendářní rok činí 100 Kč.

Jaká jsou práva a povinnosti členů?

Člen má právo se účastnit naší činnost, jeho orgánů a být o této činnosti informován. Může předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů a podílet se na praktické činnosti spolku.

Povinností je dodržování stanov spolku, svou činností naplňovat naše cíle, plnit případná usnesení, hájit zájmy spolku, nepoškozovat jeho zájmy navenek a platit členské příspěvky.

Stanovy Statek, z. s.

Chceš nás podpořit jinak?

V sekci Podpořte nás najdeš aktuální seznam věcí, které sháníme, popř. informace o tom, jak zaslat finanční dar. Děkujeme.