Jak se stát členem

Proč se stát členem

Účastníš se našich akcí, táborů a výletů? Líbí se ti, co pořádáme? Chceš se víc zapojit do práce s mládeží? Chceš se s námi účastnit i dalších akcí? Nebo chceš naše aktivity jen podpořit? Staň se členem spolku Statek!

Statek, z. s., organizuje volnočasové a sportovně-rekreační aktivity pro děti, mládež i dospělé a aktivity v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Členové se věnují organizaci ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Výhody členství

Jako člen budeš součástí naší party a podpoříš činnost spolku. Dostaneš informace o termínech našich akcí jako první a budeš se moci účastnit aktivit určených pouze pro členy. Navíc všichni členové mohou využívat následujících výhod:

  • výhodnější účastnické poplatky (v roce 2023 platí pro letní tábor, VýLes, VýLoď a VýHor – až 300 Kč),
  • sleva na spolkové tričko či jiné propagační předměty (v roce 2023 60 Kč),
  • úrazové pojištění na námi pořádaných akcích skrze pojistku České rady dětí a mládeže.

Kmenoví členové také spolurozhodují o činnosti spolku (rovnost hlasů všech členů) a podílí se na volbě rady, schvalují výroční zprávy. Mohou využít e-mail, úložiště dokumentů a hosting webových stránek. Aktivní organizátoři mohou čerpat až 1000 Kč ročně na sportovní, zdravotní nebo jiné kurzy zvyšující kvalifikaci pro pořádání našich akcí.

Druhy členství

Od roku 2023 nabízíme dvě možnosti členství:

Kmenový člen – má volební právo na členské schůzi a může být volen do orgánů spolku. Toto členství je určeno především aktivním zájemcům o naši činnost.

Člen podporovatel – nemá volební právo na členské schůzi a nemůže být volen do orgánů spolku. Takové členství je vhodné úplně pro všechny.

Jak se stát členem

Kmenový člen

  1. Vyplní přihlášku, podepíše a odevzdá či posílá předsedovi spolku nebo členovi rady.
  2. Člen je přijat po odsouhlasení radou.
  3. Členský příspěvek na kalendářní rok činí 150 Kč.

Člen podporovatel

  1. Vyplní sám nebo jeho zákonný zástupce on-line přihlášku ke členství (takto samostatně nebo je součástí účastnické přihlášky).
  2. Členský příspěvek na kalendářní rok činí 100 Kč.

Jaká jsou práva a povinnosti členů?

Člen má právo se účastnit naší činnost, jeho orgánů a být o této činnosti informován. Může předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů a podílet se na praktické činnosti spolku.

Povinností je dodržování stanov spolku, svou činností naplňovat naše cíle, plnit případná usnesení, hájit zájmy spolku, nepoškozovat jeho zájmy navenek a platit členské příspěvky.

Stanovy Statek, z. s. (platné od roku 2023)

Chceš nás podpořit jinak?

V sekci Podpořte nás najdeš aktuální seznam věcí, které sháníme, popř. informace o tom, jak zaslat finanční dar. Děkujeme.