Spolek

Spolek Statek, z. s., pořádá zážitkové letní tábory a volnočasové, sportovně rekreační aktivity pro děti, mládež i dospělé, organizuje pracovní brigády na statku v Podještědí, věnuje se ochraně přírody a životního prostředí.

Spolek vznikl v roce 2008, navazuje však na dlouholetou tradici pořádání akcí pro mládež.

Jsme členy ´České rady dětí a mládeže a Českého svazu ochránců přírody.

Více o členství ve spolku.

Výroční zprávy:

Stanovy:

Závěrečné zprávy z vybraných pořádaných akcí:

Samostatné stránky námi pořádaných akcí

Tábor – Stránky s informacemi ke konání našeho aktuálního tábora

VRAH – Velká Říjnová Akční Hra – Stránky naší podzimní outdoorové pochodové hry týmů.

Uprchlík 2009 – Podzimní outdoorový závod týmů

Božská relikvie 2008 – Podzimní outdoorový závod týmů

Apocalypto 2007 – Podzimní outdoorový závod týmů