Statek, z. s.

Spolek Statek, z. s., pořádá zážitkové letní tábory a volnočasové, sportovně rekreační aktivity pro děti, mládež i dospělé, organizuje pracovní brigády na statku v Podještědí, pomáhá sociálně slabším či jinak znevýhodněným skupinám osob, věnuje se ochraně přírody a životního prostředí. Spolek vznikl v roce 2008, navazuje však na dlouholetou tradici pořádání akcí pro mládež.

Statek, z. s., pořádá:

  • zážitkové letní tábory pro děti a mládež
  • volnočasové a sportovní aktivity pro děti, mládež a dospělé
  • brigády na statku a akce podporující ochranu přírody
  • poznávací a vzdělávací aktivity v oblasti ochrany přírody a životního prostředí

Staňte se členem

Členem spolku může být fyzická osoba bez rozdílu věku nebo právnická osoba. Jako člen budeš součástí naší party a vyjádříš podporu našim akcím. Dále členové spolurozhodují o činnosti spolku (rovnost hlasů všech členů) a podílí se na volbě rady, schvalují finanční a výroční zprávy. Navíc mohou čerpat až 1000 Kč na sportovní, zdravotní nebo jiné kurzy zvyšující kvalifikaci pro pořádání našich akcí, získávají slevu na naše trička, slevu na pobyty na statku a členskou průkazku. Více viz stanovy.

Členský příspěvek na kalendářní rok činí 150 Kč. Jediné, co je třeba pro členství udělat, je vyplnit přihlášku a zaslat ji na statek@statek.org nebo předat některému členovi rady spolku.