17. 11. 2018: Přednáška D. Mikešové Úchvatná země Izrael

Přednáška s promítáním fotografií Denisy Mikešové v Hlavici. Přijďte poznat Izrael jinak než z televizních zpráv.