Iniciativa pro omezení testování na zvířatech

Nechcete, aby nadále trpěla zvířata kvůli testování kosmetických přípravků? Pak se prosím připojte k iniciativě Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech.

Celé znění petice: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_cs

Podepsáním petice se připojujete k výzvě:

  • Evropské komisi, aby garantovala a zpřísnila zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech. Zvířata již nesmějí trpět a umírat kvůli výrobě kosmetiky.
  • aby Evropská komise zajistila řádné provádění zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech a zákazu uvádění výrobků testovaných na zvířatech na trh, a aby iniciovala legislativní změnu za účelem dosažení tohoto cíle.
  • aby Evropská komise vypracovala důkladnou strategii testování kosmetických přísad, jejíž součástí budou pouze takové metody posuzování, při nichž se zkoušky na zvířatech nepoužívají.
  • aby Evropa byla prostředím bez toxických látek a chemické látky byly regulovány moderním a udržitelným způsobem.

Formulář petice: https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home

Bez vyplnění čísla vašeho OP je podpis pod petici neplatný. Aby se Evropská komise peticí zabývala, je potřeba sesbírat milion podpisů. Šiřte proto, prosíme, tuto inciativu mezi své přátele a známé. Děkujeme.