V Příšeří: příběh letního tábora 2021

V zemích rýžových polí rozprostírala se říše mocného šóguna. Dobře se dařilo jeho lidu, vládl spravedlivě a své zkušenosti předával svému synu, který měl vládu po otci převzít. Princ Šikero byl oblíbený i mezi poddanými a roky plynuly jako voda v řece. Stejně milovaná byl i princezna Lynn, starší sestra prince Šikera. Čím byla ale starší, tím uzavřenější byla a stranila se všech tradičních oslav. I při velkolepých slavnostech v paláci, které její otec pořádal, zůstávala jen po co možná nejkratší dobu a veškerý čas věnovala studiu starých svitků v palácové knihovně.

Do země se vkradl Chaos

Jenže jak tomu už ve světě bývá, nic netrvá věčně. Pohoda, která v zemi panovala, se pomalu začala vytrácet stejně jako slábne vůně vonných směsí. To, co celé předchozí generace po léta budovaly, začalo se bortit jako chatrný rákosový přístřech v poryvech větru. Do země se vkradl Chaos, nejprve jen plíživě v masce smůly a špatné souhry náhod, později již plnou mocí ničil vše, co bylo lidským úsilím zbudováno. Lidé začali být k sobě nedůvěřiví a nenávistní, často docházelo k velkým rozepřím, které z dávných přátel činili nepřátele.

V té době začal zemi sužovat pradávný přízrak. Bral životy lidí i dobytka a žádný bojovník nemohl jej přemoci. Rozvážný vládce šógun se proměnil v bezradného a lstivého tyrana a jeho země upadala den ode dne hlouběji do zkázy. Jen jediný vesničan, Hachiro se jmenoval, pátral na vlastní pěst po příčině onoho zoufalství, které obklopilo jeho rodný kraj.

Princezna Lynn promluví

Mezitím, v zemi daleko od všech hrůz tohoto místa, objevila se skupina 40 nadějných dobrodruhů, kteří se chystali do oněch nebezpečných míst vydat na slavnost světla. Neměli by ani tušení, co je čeká, nebýt dopisu mladého vesničana Hachira, který je zoufale žádal o pomoc pro jeho kraj. I uposlechli prosby o pomoc a vydali se vstříc neznámému dobrodružství.

Ještě se ani slunce jedenkrát přes jejich hlavy nepřehouplo a již se stali svědky bezpráví a zmaru, které si dříve tak poklidní vesničané navzájem působili. Ani setkání s půvabnou princeznou Lynn jim mnoho o vážnosti celé situace neprozradilo. A tak se cizinci ocitli uprostřed neznáma. Jen málo místních vesničanů jim projevovalo alespoň špetku slušnosti a úcty. Naštěstí je pod svou střechu a ochranu přijal místní hostinský a laskavou průvodkyní se jim stala Aya, jak se později ukázalo, mladší sestra Hachirova. Ten se již několik týdnů ve vsi neobjevil. Jeho zvídavá mysl jej často odváděla z rodného kraje na výpravy daleko za obzor, vždy však alespoň řádky o svém zdraví sestře posílal, aby se nemusela o něj bát.

Netrvalo dlouho a skupina 40 dobrodruhů začala po Hachirovi pátrat. Dařilo se jim úspěšně překonávat nástrahy Chaosu, který jim ztěžoval dny i noci, až jednou jejich pátrání ukončil smutný nález. Hachiro byl mrtev. Dobrodruzi pomohli zdrcené Aye vystrojit důstojný pohřeb a slíbili sobě i jí, že přijdou na to, co se v kraji děje.

Stylová svačina

Šóguna zrada

Když se již nemohli ptát přímo Hachira, nezbývalo než se vydat za samotným šógunem. Ten je v paláci přijal nerad, a když otázky cizinců tloukly mu do hlavy jednu výčitku za druhou, stačilo mu jediné slovo a skupinu bez varování spoutal a uvěznil. Jistě by to byl jejich konec a v temných kopkách by zhasla poslední naděje nejen na odhalení podivného osudu vesnice, ale i na jejich vlastní záchranu, nebýt samotné princezny Lynn! Ta svého otce seznámila s jejich společným setkáním, kdy jí tito cizinci nezištně pomohli na cestě, a díky jejím přímluvám byla celá skupina propuštěna. Ne však nadlouho…

Šógun je pozval na velkolepý turnaj, který měl vybrat pár nejudatnějších bojovníků, kteří by mohli mít tu čest bojovat proti tajemné příšeře, která za vším tím zmarem stojí. Těžkými zkouškami a disciplínami všichni zúčastnění prošli se ctí, ale jen ti opravdu vyvolení mohli stanout v čele průvodu, který se odebral k obřadnímu místu, aby zde byli slavnostně ověnčeni a prohlášeni za vítěze. Ale jaká podlá zrada mezitím v šógunově mysli vzklíčila! Namísto provolávání slávy nechal šógun vítěze turnaje opět podle spoutat a během temného obřadu svým děsivým hlasem přivolal onu příšeru Revaj. „Zde máš ty nelepší z nás! Vem si je jako oběť a opusť náš kraj. Nechť je krví zachráněna krev budoucí.“

V Příšeří

Přízračný řev se snesl na zkoprnělé přihlížející a horký dech ovanul upoutané chudáky. Revaj však dnes nechtěla krvavou oběť. Namísto toho svou tajemnou mocí vtiskla do očí dobrodruhů příběh, který se jim jako ve snech odehrál před očima a zanechal ještě více otázek než kdy dřív. Jakou roli má v celém příběhu princezna a šógun? Kdo je ten princ, který v příběhu vystupoval? A co za jedovatý dým se vyvalil z tajemné truhly?

Magickým portálem do Příšeří

Našim hrdinům nezbývalo než tomu všemu přijít na kloub. Po rozhovoru s otřesenou princeznou se dozvěděli, že šógun měl i syna, princeznina bratra, o kterém se jim zatím nikdo nezmínil. Ztratil se za podivných událostí při snaze vyprostit své království ze spárů temných sil, které jej začali obkličovat. Princezna svolila, že cizince dovede na místo, kde se pod bratrem zem propadla a ono ho viděl naposledy. I vydali se na dalekou cestu, která je dovedla až na místo průchodu do jiného světa. Pomocí lana přivázaného na straně království se postupně každý z hrdinů dostal za onen magický portál do Příšeří. Když ale poslední z lezců přidržoval lano princezně, která celou výpravu zakončovala, spadl mu k nohám přeřezaný druhý konec lana!

„A teď si tam zůstaňte spolu s mým bratříčkem, vy hlupáci!“ ozval se daleko nad nimi princeznin smích. „To já budu novým vládcem této říše, to já umím vládnout mocí, o které nikdo nemá ani tušení. A vy ani můj bratr tomu už nikdy nezabráníte.“

V Příšeří

Nebyl čas na jakékoli láteření nad princezninou lstí. Okolo zrazené skupiny se začaly stahovat příšery. Obřími drápy rvali kůru stromů a za děsivého chrčení se přibližovali k vetřelcům. Tady platí jejich pravidla. Tady platí pravidla Příšeří! Naštěstí se hrdinům našeho příběhu podařilo příšerám uniknout a spolu s Ayou, která se na výpravu vydala s nimi, pokračovali nazdařbůh zemí, kterou neznali.

Jaké překvapení bylo, když se jim podařilo setkat se s dávno ztraceným princem Šikerem! Jeho život však visel na vlásku. Nákaza způsobená kousnutím příšer v jeho těle postupovala a zaživa jej měnila na stejnou obludu, jaké jich v Příšeří byly celé hordy. Nebyl čas na dlouhé rozmýšlení. Princ se musí co nejdříve uzdravit! Sehnané byliny zmírnily projevy nákazy, avšak hrozilo, že s dalším útokem příšer se nákaza opět urychlí. Musí najít cestu zpět a to rychle!

Naše skupina si poradila s neznámým krajem a naučila se během magického rituálu řeči příšer a povedlo se jim i příšery stopovat, když utíkaly drancovat lidský svět. Netrvalo dlouho a naši přátelé se z Příšeří brzo probojovali také!

V Příšeří

Truhla se vrátila, kam patří

Po všech událostech, kterými si prošli již nebylo velkým překvapením, když se našim dobrodruhům jednotlivé dílky tohoto příběhu propojily a zapadly do sebe. I vám už možná došlo, kdo byl strůjcem zkázy, která ochromila království. To slávy a moci chtivá princezna nemohla se smířit se svou rolí pouhé dcery šógunovy a rozhodla se, že učiní vše proto, aby se jednou stala vládkyní ona namísto svého bratra, který k tomu byl už svým narozením předurčen. V knihách a starých svitcích vyčetla, že ten, kdo ovládá samotný Chaos, stane se neporazitelným. Tak princezna vypátrala a nalezla truhlu, ve které byl Chaos uzavřen, z truhly jej uvolnila a zem zaplavila všechna po léta nastřádaná zloba, nenávist a zmar, vše, v čem si Chaos libuje. Tím, jak byla narušena rovnováha, otevřely se i průchody mezi světy a do světa lidí začaly proudit démoni z Příšeří a Příšeří pohlcovalo lidi.

Poslední úkol v tomto příběhu opět sehráli naši hrdinové z dalekých zemí. Podařilo se jim truhlu nalézt v princeznině komnatě, zavřít ji a lapit zlé vlastnosti, které zpět uzamknuté do truhly přestaly páchat zlo a lidé opět k sobě nacházeli cestu smířlivou a laskavou.

A možná se ptáte, co se stalo s princeznou Lynn? Když byla navrácena opět harmonie mezi světy a Chaos byl zpět uzavřen a nikdo nad ním nevládl, předal statečný princ truhlu do rukou samotné Revaj. Ta ji spolu s princeznou pohltila a navždy se vrátila do svého světa. Do světa v Příšeří.

Růža Štanclová

Zážitkový letní tábor V Příšeří vznikl za podpory:

Nadační fond Tesco. Městská část Praha 1.