VRAH 2012

Velká říjnová akční hra | pochod – orienťák – outdoor – šifry … vrah vašich nohou i mozků. Výsledky, závěrečná správa: https://vrah.statek.org/vrah-2012/

Ještě neodbyla devátá hodina večerní a na nádraží v Bakově nad Jizerou se tísní desítky účastníků hry, ke kterým se za chvíli přidá skupina z právě přijíždějícího vlaku a tak nakonec celkem horlivě čeká na start 68 účastníků v 19 týmech. Na nádraží organizátoři vysvětlí stručně pravidla a pokynou k přesunu na zříceninu hradu Zvířetice.

Před zříceninou hradu již čeká na účastníky vědecký tým z budoucnosti v čele s vynálezcem, který skrze svůj stroj času docestoval do roku 2012, aby zde vyhledal pomoc. V prototypu stroje času totiž odletěla jeho roztomilá dcera na vyhlídkovou jízdu a už se z neznámých důvodů nevrátila… Vědec si nechá představit týmy, které se o záchranu dcery ucházejí. Představování se přítomní zhostili s velkou chutí, vtipem a s nadhledem se předvedli básněmi, hereckými etudami i rapem. Účastníci pak viděli výjev z vědcova života, aby pochopili, co pro něj jeho dcera znamenala. Nebyl čas ztrácet čas a tak všichni, kdo odpověděli na vědcův inzerát, dostali první úkol, a to pomocí orientační mapy sesbírat do dvou hodin letopočty, do kterých se budou muset přesunout.

Osmnáct týmů stihlo dorazit včas do cíle orientačního běhu, kde dostaly od vědeckého týmu seznam stanovišť, šifrovací listy a další potřebné informace ke hře. Vypravily se pak proti proudu času a cestovaly pomocí budíků – když dorazily na stanoviště v minulosti, zazvonily a tím se přenesly na místo :-).

Vybraná stanoviště:

05 Josefův důl, kaple

Jedno z nejbližších stanovišť u startu – ovšem pouze vzdušnou čarou. Pro získání destičky ze zdejší tajemné hrobky to byla pěkná zacházka.

11 Kóta 275 u obce Zvířetice

První časový bonus skrýval zapeklitou otázku – jak vzdálené jsou od sebe dvě triangulační tyče na vrcholu kopečku. Uznávali jsme odpovědi s hodně velkou tolerancí.

18 Důl, myslivna

Další časový bonus byl na samém jižním okraji trasy. Úkolem bylo poslat co nejrychleji letopočet na dobové mapě, která zde byla vyvěšena.

23 U Obrázku, rozcestník

Obslužné stanoviště z éry hippies. 18 týmům se podařilo ztvárnit znamení lásky a roztlačit minibus, za což dostali plný počet 150 bodů a ještě k tomu teplý čaj.

35 Čistá, kaple v lese

V okolí obce Čistá se dalo sehnat mnoho bodů, pokud jste aspoň chvíli luštili šifry. Hned za obcí čekalo další obslužné stanoviště. Tentokrát se účastníci přenesli do 19. století do doby vzniku elektřiny. Úkolem bylo pokud možno bez dotyku protáhnout drátek slovem VRAH.

48 Bělá, náměstí, park

Všechny týmy aspoň částečně museli projít obcí Bělá pod Bezdězem, kde bylo možné získat velký počet bodů. 11 týmů z 15 správně odpovědělo na hádanku ve zdejším parku a připsali si tak 25 bodů.

50 Šibeniční vrch

Přesun v čase na Šibeničním vrchu byl až do doby pyramid a faraonů. Týmy se přimíchaly ke stavbě pyramid a musely absolvovat cestu po „jezdícím pásu“ – dva z týmu byly na prkně a odstrkávali se bidly, zatímco další dva z týmu přesunovali pet lahve s vodou, po kterých se jezdilo.

57 Lysá hora

Lysou horu Vrahouni navštívili v období Mayů dlouho před naším letopočtem. Úkolem bylo přejít přes hluboký kaňon po provazovém mostě. Stejně jako na předešlých stanovištích se tady vědcova dcera ukázala, ale pak zase svým strojem odcestovala dál…

63 Pod Radechovem

Stanoviště poznamenané změnou umístění některé týmy dlouho hledaly. Nakonec se střeleckých a bojových úkolů z období starého Japonska účastnilo 12 týmů.

68 Krupský rybník

U rybníka bylo opět možné doplnit tekutiny a také zjistit, jak to bylo s vědcovou dcerou v době objevu Ameriky – 16 týmů si zapádlovalo v kanoii.

82 Orlí, 300m SZ od vrcholu

Nedaleko od cíle I. etapy se nacházelo poslední stanoviště s aktivitou. Ve starém Rusku byla tehdy vítanou zábavou hra kuželek. A jedny takové „živé“ kuželky se tady hrály.

88 Mukařov, škola

V Mukařově se týmy znovu setkávají s vědcem v současnosti, v roce 2012. Vědec očekává zprávy o nalezení jeho dcery, avšak nikdo z dobrodruhů dceru na vlastní oči neviděl. Účastníci plní krátký úkol na složení dětských fotografií vědcovy dcery a pak se už odebírají k odpočinku a k večeři.

Časový limit 18:00 všechny týmy nestihly. Poslední se nechává přivézt tým Rychlá rota, který se za šera ztratil ve zdejších lesích.

Je lehce po druhé ranní a vědec budí přítomné s neskutečnou novinkou –  v novinách se dočetl o podivném nálezu archeologů. Ti našli ve sklepeních v Hlavici v bývalé hladomorně pána Friedricha nápisy na zdech, z nichž jeden nesl: “Uvízla jsem v roce 1341, tati, pomoz mi!”. Nebylo pochyb o tom, že dceru věznil v tomto roce místní pán Friedrich řečený Kruťas. Týmy se proto odebírají k vysílači nad Borovicí, kde by mělo být nejlepší místo pro přesun v čase a peláší za záchranou vědcovy dcery…100 Vysílač mezi Mukařovem a Jivinou

Týmy přichází zrovna v době středověkého turnaje – zápolí proti sobě v rychlých úkolech na obratnost, přesnost či rychlost. Naneštěstí hustě mrholí a teplota je lehce pod nulou…

104 Zásadka, zřícenina

Nejvzdálenější stanoviště II. etapy navštívil jediný tým. Úkolem na malebné zřícenině bylo spočítat zuby dřevěného draka, který zde stojí.

114 Ondřej, skála

Obslužné stanoviště umístěné velmi blízko startovacího vysílače navštívilo 14 týmů a při šití barevných kápí pro tým (aby lépe splynuli se středověkým davem) tu byl pořádný mumraj.

122 Údolí Malé Mohelky

V údolí Malé Mohelky se doručovalo psaní na pružné gumě. Účastníci byly v úkolu vesměs úspěšní, za což dostali glejt místního Pána, který jim stejně jako glejty z ostatních obslužných stanovišť, pomůže proti Fridrichu Kruťasovi.

128 Vicmanovský hřbet

Jen 7 týmů si zašlo přes údolí na západní okraj mapy. Kdo překonal úspěšně nízké lanové překážky a donesl zdejšímu Pánovi zlaté mince, dostal další glejt a také body.

131 Buškova jeskyně

V Buškově jeskyni sídlí loupežník. Je ochoten pomoci týmům proti zlému hlavickému Pánu Fridrichovi, ale nejdřív musí hráči prokázat svou chytrost ve hře a pomoci s vytáhnutím pokladu.

134 Bývalý Pytlíkovský mlýn

V údolí v rozvalinách bývalého mlýna jsme uschovali destičku navíc s časovým bonusem.

140 Bývalý Mlýn Zourov

Další aktivita spočívala ve střelbě lukem.  Stanoviště navštívilo 13 týmů.

141 Končiny, kraj lesa

Přemoci Pána tohoto kraje v souboji s pytli na zavěšené kládě se úspěšně podařilo 6 z 16 týmů, které byly ve II. etapě ve hře.

151 Hlavice, Šenberkův rybník, hráz

Poslední zastávka naší hry. Ocitáme se před panstvím Fridricha. Musíme nejdříve zneškodnit minové pole (3D hra miny), které nám tu nastražil. Pokud se nám to podaří, začíná hra o čas. Naši přátelé ze zdejších panství zdrží armádu Fridricha Kruťase jen 30 minut – do té doby musí celý tým doběhnout do Lesnovka, kde je podle všeho držena dcera našeho vědce. Dceru je potřeba vysvobodit ze sklepení, do kterého vpadneme po provaze, dále je potřeba naplnit palivové nádrže stroje času a ještě opravit, resp. správně zapojit elektrický obvod, aby mohl stroj času odstartovat.

Nejrychleji (necelých 16 minut) závěrečný úkol splnil tým IS Mise, který nakonec, stejně jako loni, vyhrál celý VRAH.