VýKuk: Trojdisk [Reportáž]

Ze soboty na neděli 9.–10. 3. 2024 jsme se vydali na VýKuk do Českého Středohoří. Jak už to při našich výhledových výletech bývá, plány nám komplikovalo počasí.

Proč Trojdisk?

V sobotu jsme si dopřáli dostatek spánku a odjížděli až v čase oběda. Našich 11 účastníků se rozdělilo na dvě skupiny jedoucí z Prahy a z Lysé nad Labem. I přes zpoždění Pražského přípoje se naše vlaky zdárně sešli. V plném složení nastal čas seznámit se s několika místními pověstmi a pohádkami, než jsme pod Havraní skalou z vlaku vystoupili. Odtud vedla naše cesta nevlídným stoupáním k prvním vyhlídkám mezi stromy.

Bělavý opar pro nás většinu okolních kopců ukryl, přesto byly rozhledy působivé a my pokračovali po hraně skály až k tomu největrnějšímu místu v okolí. Tam jsme se usadili a počali obědvat. Za ten výhled to stálo. Pár společných fotek na památku, to už nám byla opravdu zima, a alou pokračovat ve stoupání, které nás alespoň zahřálo. Zakrátko kolem znovu dul vítr, po 5 kilometrech z nádraží dorazila naše skupina do cíle.

Nejdřív nás čekalo stavění přístřešku. Na kopci pod rozhlednou nám to vítr nedovolil a všude kolem byl svah příliš příkrý, aspoň tak se zdál na první pohled, nakonec jsme v něm objevili dostatečně pohodlnou římsu pro celou skupinu. Na práci nám svítilo zapadající slunce a kdy nebyl potřeba, chystal závětří a ladil struny. Večeře se i se zpívánky protáhla až dokud nás zima nezahnala do spacáků.

Sladká odměna

Ještě večer byl výhled daleko do údolí čistý. Z východu slunce pro nás ale nic nezbylo. Bělavý závoj ale zahalil okolí stejně jako předchozí den a vítr řezal od východu do očí. Vyhlídky naše skupina opustila a ubrala se směrem do Litoměřic za příslibem sladké tečky. Cesta to byla údolími a pláněmi. Mezi obydlími a po cestách.

Jen v závěru nám slunce ukázalo tvář, těsně před Litoměřicemi. Prošli jsme kvapně jeho hezká místa a usadili se v kavárně pro sladkou odměnu, ale jen nakrátko, než jsme museli poběhnout na autobus domů.

Příště s větším štěstím

Nezbývá nám, než si VýKuk zopakovat a na slunce si počíhat někde jinde. Aby ti žádná naše budoucí akce neunikla, sleduj Co nás čeká.