Ztraceni v bouři [Tábor 2014]

Od 13. do 26. července 2014 jsme opět, s roční pauzou, tábořili v podsadových stanech, užívali si přírody a pěkného počasí, podnikali nejrůznější dobrodružství a zažívali krásné okamžiky s novými i starými přáteli. Tentokrát jsme využili nabídky tábořit na louce u Sirotčího rybníka u Drahonic v jižních Čechách. Největší výhodou byla bezprostřední blízkost rybníka, kterého jsme hojně využívali. Ačkoliv voda a rybník se náramně hodil k tématu letošního táboření – celých 14 dní jsme se totiž plavili jako námořníci s naším Admirálem za dobrodružstvím… FOTOGALERIE

Sotva táborníci dorazili od vlaku na palubu naší lodi, byli představeni Admirálovi a ubytovali se do kajut. První dny se učili nejrůznějším námořnickým dovednostem a dokazovali, nakolik jsou zdatní. Podle dosažených výsledků byli rozděleni do čtyř posádek. Poklidné vyplutí narušil příchod zmatené, vyděšené ženy, která nás prosila o doručení depeše na ostrov Minimon. Nebezpečí jsme se nezalekli a pokusili jsme se tedy jejímu přání vyhovět. Cestou ovšem naší loď přepadli piráti, kteří nás drželi v zajetí celý den, než se nám podařilo je lstí z lodi odlákat. Ten večer jsme se poprvé setkali se zelenou zrůdou, hydrou, která, zdá se piráty ovládala.

Naše posádky zůstávaly obezřetné. Plavba k Minimonu byla však pomalu u konce. Posádky vystoupaly na hrad, který vévodil ostrovu a setkaly se zde s pánem, který snad jediný na troskách hradu zbyl. V noci nám vyprávěl příběh této země: pán Minimonu měl tři syny a krásnou dceru, avšak o všechny přišel kvůli zlověstné hydře, která všechny zajala. Sám pán Miniomonu v troskách hradu zemřel žalem…

Táborníci v náhrobku našli mapy, které je dovedly k uvězněným třem synům pána z Minimonu a podařilo se jim naštěstí zlomit jejich kletbu a vysvobodit je. Později nám pak synové pomohli najít ztracené části náhrdelníku, který pomůže sjednotit zem a zničí hydru. Alespoň to tak psala Juliána v depeši, kterou synové přečetli místo jejich zesnulého otce.

Našim statečným posádkám se podařilo všechny kameny z náhrdelníku najít a projít i pirátským územím až na místo, kde byla Juliána vězněna. Po zasazení všech částí náhrdelníku zpět tam, kam patří, byla konečně moc hydry oslabena a všichni sourozenci se mohli v klidu vrátit do svého domova.