Loch Les: příběh letního tábora 2022

Před několika málo desítkami let odpluli naši předkové hledat novou zem. Místo, kde by mohli žít a udržovat naše tradice, kde by se lidu i skotu dařilo, kde by nebylo válek a sporů. I dopluli do kraje, kterému se dnes říká Skotsko. Myšlenka na nový kraj a dobré žití však neudržela pospolitost rodů dlouho. Hádka o to, kdo bude třímat mocný meč a vést náš malý národ, neměla řešení. Spor a svár mezi jednotlivými rody kazil krásu místního kraje, jako by příroda sama nám dávala najevo svůj nesouhlas.

Pokračování textu Loch Les: příběh letního tábora 2022