Člověk přírodě 2011

Pořádáme zážitkově vzdělávací víkend Člověk přírodě ve spolupráci se Stanicí pro handicapované živočichy Libštát a Českou společností ornitologickou.

  • Kdy: 15. – 17. 4. 2011 (je možné se zúčastnit se i jen části programu)
  • Kde: základna organizace Statek, o. s., Lesnovek č. 1, cca 6 km od Českého Dubu, GPS 50038´31.627“N, 14055´58.313“E
  • Pro koho: akce je koncipována pro mládež od 14ti let a pro dospělé. Po dohodě je možné přihlášení mladších účastníků, případně rodin s dětmi

Zážitkově vzdělávací víkend „Člověk přírodě

Doprava: po vlastní ose, doporučené spoje

      – Z Prahy, Černého Mostu přímý autobus v 16:20 hodin, výstupní zastávka Všelibice rozcestí v 17:58. Zpět do Prahy odjezd v neděli z Všelibice rozcestí v 16:27, příjezd do Prahy v 18:15,

      – Z Liberce, autobusového nádraží v 17:40 s přestupem v Českém Dubu v 18:30. Výstupní zastávka Hlavice, Lesnovek v 18:43. 

Cena: 300 Kč za celý víkend (pátek večer až neděle odpoledne), vč. stravy a ubytování. Pátek večer a sobota 200 Kč, jen sobota nebo jen neděle 150 Kč.

Ve spolupráci s: 

Co s sebou: spacák, karimatku, přezůvky, sportovní oblečení, oblečení na ušpinění, hygienické potřeby a ručník

Program:

pátek
příjezd autobusu z Prahy v 17.58 (Všelibice, rozc.), z Liberce v 18:43 (Hlavice, Lesnovek) 
ubytování na statku od 18.00

úvod  přivítání účastníků, krátká hra + občerstvení v 19.00

film Oblasti lidské a ptačí aneb Natura paradoxa (film ČSO o paradoxech soužití lidí a přírody, zejména ptáků) ve 20.00

sobota
budíček + snídaně 7.30
krátká hra 8.30

přednáška na obecné téma ochrana přírody (Denisa Mikešová) 9.15 – 10.15
svačina
úklid černé lesní skládky 10.45 – 12.30
oběd + polední klid 13.00

hra 14.30 

přednáška Petry Zíkové ze Stanice pro handicapované živočichy Libštát 15.00 – 16.30

hra 17.00 – 18.30
večeře 19.00
volný večer (promítání filmů k tématu ochrany přírody, volná diskuze, ping-pong, čajovna atd.)

neděle
pro věřící mše v Českém Dubu 8.00 – 9.00
pro ostatní budíček 8.30
snídaně 9.00
hra 9.40 

přednáška Martina Pudila z České společnosti ornitologické (při

příznivém počasí přednáška přímo v terénu) 11.00 – 12.30

oběd 12.40 (bude-li přednáška v terénu, čas oběda se posune na později)

závěrečné zhodnocení akce 14.30

úklid

odjezdy domů

Motto: 

Země nám dala vše. Dala nám vodu, kterou pijeme a koupeme se v ní, dala nám potravu. Z jejích plodin tkáme ošacení a dokonce i naše domy jsou vytvořeny z darů země. Přesto se k Zemi chováme, jakoby na ní nezávisely naše životy. Bezmyšlenkovitě kácíme, těžíme, drancujeme, plýtváme a tím narušujeme rovnováhu celé přírody a nakonec i samotné Zeměkoule. 

 Udivuje mne lidská chladnokrevnost, s níž nejsme ani v nejmenším dotčeni plundrováním přírodního bohatství, jež oplývá krásou. Přírodní národy říkají, že vše je posvátné. Říkají, že jsme ztratili něco ze vznešenosti své duše, protože nám není líto zkalené vody s plovoucími odpadky, mrtvých pahýlů namísto stromů, nezachvějeme se nad rozšklebenými děrami povrchových dolů ani neuroníme slzu nad ptáčkem, kterého právě srazilo auto. Divoká příroda nám mizí pod rukama a den za dnem se ztrácí navždy.

Bohužel příroda je němá; strom padne k zemi a ani nehlesne, stejně jako tiše mizejí z tváře země zvířata a ptáci. Nemohou se bránit a ani se nebrání, když je lidé vytlačují z jejich domovin, nešetrně s nimi zacházejí, hubí je. Bez lidské pomoci jsou odsouzeni k záhubě. Alarmující je například to, že podle statistik Českého spolku ornitologického zmizelo za posledních 30 let z České republiky 10 miliónů ptáků. Na vině je nešetrné hospodaření. Můžeme vůbec něco udělat, aby se tato neutěšená situace zlepšila a příroda nám nemizela pod rukama? Čím vlastně můžeme přispět k ochraně životního prostředí a prospět ptákům, zvířatům? Kam se můžeme obrátit, když najdeme poraněného živočicha nebo se setkáme přímo s týráním zvířat? Tyto a další otázky zodpovíme během zážitkově – vzdělávacího víkendu na základně sdružení Statek, o. s. K diskuzi budou přizvání i odborníci z řad Českého spolku ornitologického a Záchranné stanice Libštát. Přiložíme ruku k dílu při úklidu černé skládky v lese, zažijeme legraci při zážitkových hrách, ale hlavně: budeme mluvit za půdu, vodu, stromy, ptáky, zvěř …

Přírodě rozhodně hodně dlužíme. Pokud chceme zachovat přírodní bohatství, rozmanitost a krásu i pro další generace, je na čase něco udělat!

Garant akce:

Denisa Mikešová, kontakt: mikesovi@seznam.cz, tel. 776 840 099

Denisa Mikešová – spoluzakladatelka a místopředsedkyně sdružení Statek, o.s., a členka ČSO. Pracuje ve Farní charitě Praha 1 – Nové Město jako výtvarnice. V r. 2004 zde založila projekt Plamen poznání, což je motivační výtvarný ateliér pro ženy v sociální nouzi a lidi bez domova. Ve volném čase amatérsky fotografuje přírodu: fotogalerie na https://naturephoto.statek.org.