VRAH 2013

Na trasu Velké Říjnové Akční Hry VRAH 2013 se vydalo 58 účastníků v šestnácti tří až čtyřčlenných týmech. Příběh čtvrtého ročníku hry se odehrával v budoucnosti Vrahtrixu – ve virtuální realitě světa vytvořeného stroji. Na startu hry, v obci Stvolínky na Českolipsku, se všichni účastníci dozvěděli o tom, co Vrahtrix je a jak může být nebezpečný. První den se snažili pochopit a využít nástrahy virtuální reality, druhý den byl zakončen bojem o holý život i o budoucnost reálného světa. Účastníci nachodili až 100 kilometrů Máchovým krajem ze Stvolínek přes Zahrádky, Jestřebí a Mimoň až do Lesnovka, kde byl již tradičně umístěn cíl hry.

https://vrah.statek.org/vrah-2013/

Je 21:15, na nádraží ve Stvolínkách u České Lípy dorazily již oba vlaky – od České Lípy i od Lovosic. Připraveno na akci je 58 účastníků v celkem 16 týmech a čekají, co se bude dít. V tom začne zvonit v každém týmu mobilní telefon, kde se ozve tajemný hlas: „Už na vás čekáme, sledujte bílého králíka, času není nazbyt!“ 

Týmy se tedy sbalí a jdou po stopách bílého králíka, které je zavedou asi 1 kilometr za budovu zámku ve Stvolínkách. Zde se teprve účastníci setkávají s organizátory, probíhá prezence a vysvětlení pravidel hry.

Hned poté se účastníkům VRAHu staví do cesty skupina tmavě oděných osob, v kožených kabátech a černých brýlích. Je to Vrahnity a její kumpáni. Vrahnity vítá týmy s přesvědčením, že jen oni mohou pomoci zničit a přemoci stroje, které tvoří náš svět – virtuální realitu Vrahtrixu. Jediná osoba, která může se záchranou skutečného světa pomoci, je vědma Vrahna. Vrahnity však vycítila blízkost zlých agentů, a tak urychleně týmům rozdává plány okolí a posílá je za spojkou.

Krátce po 22. hodině se již všechny týmy rozprchávají s mapkou vstříc zahlazování stop, tedy krátkému orientačnímu běhu v blízkém lese a okolí. Kontroly jsou označeny reflexními odrazkami, takže při dobrém posvícení týmy snadno mohou nalézt všech 9 kontrol.. Povinné minimum 5 kontrol zvládlo 15 z 16 týmů.

Teprve v cíli orientačního běhu týmy potkávají důležitou osobu celého příběhu: Vrahea. Vraheus vyšle týmy na nebezpečnou cestu za vědmou Vrahnou, která přebývá až v dalekých Hradčanech. Celou cestu budou účastníci na stanovištích potkávat nejrůznější nástrahy a chyby v kódu virtuálního světa: chyby ve Vrahtrixu. Pomoci se zorientovat v tomto světě má účastníkům rozdaný seznam stanovišť, seznam dohledávek a seznam šifer.

Týmy volí rozdílnou taktiku, některé dlouhé desítky minut zakreslují do mapy, diskutují o taktice a luští šifry, jiné týmy se hned rozběhnou pro stanoviště s časovým bonusem a volbu cesty a luštění si nechávají na pozdější zastávky. Každopádně před jednou hodinou v noci už v cíli orientačního běhu není ani noha.

2 Kozelská rokle, žlutá značka, rozcestí v polích

První časový bonus na účastníky čekal jen asi 1 kilometr od cíle orientačního běhu. Časový bonus lze získat jedině tak, že správnou odpověď na otázku (v tomto případě bylo nutné najít destičku a napsat, že je na ní obrázek továrny) odešlou mezi prvními týmy pomocí SMS.

3 Smrtka

Výrazná vyhlídková skála nad Koňským rybníkem skrývala jednoduchý bezobslužný úkol. Bohužel za úplné tmy si týmy nemohly vychutnat výhled.

9 Malý Bor, sklepení u Dolanského rybníka (nejblíže rybníku, s  překladem nad vstupem)

Přes vesnici Malý Bor putovaly téměř všechny týmy, protože se zde dalo získat dost bodů. Jedním z úkolů bylo nalezení destičky v jednom z četných pískovcových sklepeních.

12 Dolanský vodopád

Na většinu týmů čekala první aktivita u Dolanského vodopádu. Bylo potřeba, aby dva členové týmu dojeli na nafukovacím člunu přes jezírko k vodopádu pro králíčka, symbol hry. K dispozici bylo jedno pádlo a jedno bidlo. Relativně rychlý úkol splnily v časovém limitu všechny týmy, které dorazily.

14 Skleněný vrch (356 m.n.m.)

Na toto obslužné stanoviště dorazilo většinou ještě za tmy jen 5 týmů. Kvůli polomům a neznatelné cestě bylo vcelku obtížné místo najít. Úkolem zde bylo nejdříve seskládat hlavolam (představující virtuální realitu Vrahtrixu) a pak vzájemně propojit všechny členy týmů kabelem.

24 Holany, sloup na návsi

V obci Holany i v jejím okolí na účastníky čekalo mnoho bezobslužných stanovišť. Sedm týmů dorazilo na náves, kde bylo potřeba správně poskládat významná data obce.

25 Jiljov, skalní tvrz

Další aktivita čekala na účastníky na Jiljově, krásné skalní tvrzi. Úkolem pro průzkumníky Vrahtrixu bylo sešplhat po 8 metrovém lanovém žebříku dolů pro chybu ve Vrahtrixu a zpět. Stanoviště navštívilo 13 týmů a rozhodně ne pro všechny to byl snadný úkol.

26 Zahrádky, železniční stanice

Ne všechna bezobslužná stanoviště šla vyřešit pouhým mrknutím oka. Na nádraží v Zahrádkách nejprve týmy pro zisk 40 bodů musely vyřešit šifru s erby sousedních měst.

29 Karba, kaplička/rozcestník

V jižní části přírodního parku Peklo se nacházelo hned několik stanovišť.

33 Švédský vrch (původně Dračí skály u Zahrádek)

Toto stanoviště jsme bohužel museli v průběhu noci přesunout na Švédský vrch, protože ubytovna ve skále na Dračích skalách byla obsazena. Možná i díky přesunu oznámeném pomocí SMS zpráv došlo na náhradní stanoviště jen devět týmů. Úkolem bylo zapamatovat si složení a rozložení předmětů v části lesíku a správně pak odpovědět.

36 Zahrádky, zámek

I v Zahrádkách bylo možné získat větší počet bodů. Bezobslužné stanoviště na zámku ale kvůli šifře správně zodpověděly jen 2 týmy.

38 Bažantnice, Zahrádecký letohrádek

Čtyřiceti body a možností získat časový bonus lákalo stanoviště v lesích jižně od Zahrádek. Úkolem bylo správně odečíst okenní otvory od dveřních na zřícenině tehdejšího kruhového loveckého hrádku.

40 Sv. Barbora

Architektonicky i přírodně zajímavé místo byl kostel sv. Barbory na cestě od Bažantnice směrem k Mnichovské průrvě.

44 Socha sv. Starosta

Barokní socha svaté Starosty mohla nejednoho překvapit, protože šlo o sochu vousaté ženy. Zašifrovaný úkol ovšem nesplnil žádný z týmů.

45 U Staré Pošty, průrva

Moc pěkné místo na západním kraji Novozámeckého rybníka u odtokové průrvy navštívil jen jeden tým. Správně splnil úkol s opsáním letopočtu pod stavidlem.

46 Karasy, pozorovatelna

Jednoduchá obrazová šifra čekala pouze na 1 tým, který ji úspěšně splnil na severním kraji Novozámeckého rybníka. Navíc se mohl z dřevěné pozorovatelny kochat pěkným výhledem.

50 Pruský kámen, pod vrcholem

Nedaleko vrcholu na Pruském kameni čekala na týmy další aktivita. Jelikož Vrahtrix je plný systémových chyb, není se vždy jednoduché zorientovat v tom, co je reálné a co ne. Procvičit svůj úsudek mohly týmy v tamějším pexesu, které ovšem bylo vícevýznamové. Obrázky si mohli účastníci pouze překreslovat, nesmělo se mluvit.

51 Jestřebí, zřícenina hradu

V Jestřebí účastníci plnili úkoly na hradě, kapli i kostele.

55 U Cihelny, břeh jižního rybníka

13 týmů došlo na břeh rybníka mezi Provodínem a Srním. Úkolem pro každého člena týmu bylo zhoupnout se na lanovce nad rybníkem.

57 Srní u České Lípy, žel. st.

Jen jeden tým na své cestě došel až na stanici v Srní a správně vyluštil v šifře záludnou otázku „Jakým třetím směrem jezdí vlaky“?

60 Provodín, douglaska

Nejnavštěvovanější neobslužné stanoviště I. etapy leželo na hlavním tahu do cíle. Úkolem bylo jen opsat údaj o ochranném pásmu okolo památného stromu.

62 Psí kostel

Poslední aktivita I. etapy spočívala v hledání východu, tedy vpodstatě cestu po telefonním kabelu až k telefonu, kterou museli jednotlivci absolvovat v časovém limitu. Kabel byl propletený zdejším jeskynním systémem. Plný počet 130 bodů si odnesly téměř všechny týmy.

65 Hradčanská vyhlídka

Zapeklitě schovanou Vrah destičku na sloupu pod pískovcovou vyhlídkou nalezlo 6 týmů.

67 Hradčany, infocentrum, sídlo vědmy Vrahny

Týmy přicházejí k vědmě Vrahně, která je trošku roztržitě vítá a zároveň si je přezíravě měří. Zadá jim aktivitu na zklidnění sebe sama a nabídne po polknutí zázračné pilulky odvoz do Chráněné Krycí Oblasti (CHKO), kde se nachází úkryt před všudypřítomnými agenty, kteří se naše účastníky snaží dopadnout. Do oblasti zavezla týmy speciální TAXI služba.

V sídle vědmy, v Základní škole Mírová v Mimoni, už na týmy čekala teplá polévka s chlebem a také vytoužená sprcha a možnost si na chvíli lehnout.

Časový limit 17:30 nestihl tým Neanonymní alkoholici, který byl mimo jiné zdržen zraněním jednoho z členů.

Je lehce po druhé ranní druhého herního dne a vědma budí účastníky se špatnou zprávou – Chráněná Krycí Oblast brzy pomine a je potřeba okamžitě zmizet. Agenti dokonce změnili čas o jednu hodinu, ale jejich plán díky deja vu vědma hravě odhalila (pozn.: opravdu se měnil čas z letního na klasický středovropský) a včas poslala týmy do noční Mimoně nasbírat potřebné zkušenosti pro boj s agenty.

Během II. etapy se na obslužných stanovištích účastníci snažili získávat čárové kódy, které byly nezbytně nutné pro zničení Vrahtrixu v cíli hry.

100 Mimoň, noční stanoviště

Na nočních stanovištích v mimoňském zámeckém parku se týmy zocelovaly v představivosti (skládání slov), paměti (Kimova hra proti organizátorovi), šestém smyslu (skládání poslepu), koordinaci (jízda na šlapadle) a trpělivosti (navlékání korálů čínskými hůlkami). Každé stanoviště bylo hodnoceno 30 body a oproti běžným pravidlům hry byla jejich návštěva povinná.

104 Juliina vyhlídka

První obslužné stanoviště II. etapy se nacházelo na romantické pískovcové vyhlídce. Aktivita byla složená jednak z házení šišek do nádoby, a jednak z vymýšlenístrategie, jak tuto aktivitu nasvítit samotnými aktéry hry. Úkol více či méně úspěšně plnilo 13 týmů.

108 Ralsko, brána do hradu

Čtyři týmy se vydaly až těsně pod vrchol Ralska, kde byla schovaná destička, ale také několik dalších úkolů. Za ten úchvatný zamlžený východ slunce to určitě stálo. Ostatní týmy takticky oželely body a vydaly se oklikou, ale po rovině přímo do obce Noviny pod Ralskem.

114 Průrva Ploučnice, lesík nad průrvou

Akční obslužné stanoviště, kde bylo možné získat další čárový kód ke zničení Vrahtrixu, bylo umístěno přímo nad přírodní památku Průrva Ploučnice. Úkolem bylo podávat si nad propastí pomocí dlouhých bidel proutěný košík. Aktivita vyžadovala důmyslné lanové jištění osob i materiálu, které bylo instalováno v průběhu noci.

116 Stráž p. R., Vartenberk

Pět týmů došlo až k opravované zřícenině vyhořelého hradu Vartenberk, který se nachází nad městem Stráž pod Ralskem. Ve městě bylo umístěno více bezobslužných stanovišť.

119 Stráž p. R., most na cyklostezce (zahrádkářská kolonie)

Zejména pro ty týmy, které nechtěly zacházet do města, byla umístěna pod mostem přes cyklostezku Vrah destička s obrázkem kamionu s časovým bonusem. Využilo ho ovšem jen 5 týmů.

121 Stráž p. R., Jezerní ulice, trávník mezi zmrzlinárnou a řekou

Před vyhlášenou zmrzlinárnou byl zašifrován úkol odhalit všechny dřevěné sochy na trávníku: draka, mloky, papouška, motýly, kachny a chobotnici.

122 Šibenice

Proplést se laserovými paprsky bez dotyků a získat za to další čárové kódy se podařilo 10 týmům. Šibenice je skála na okraji lesů ve vojenském prostoru, kam nyní směřovaly kroky všech týmů.

126 Zářivá věž (výrazná skála s vysokou plotnou ze západní strany)

Krásné podzimní slunečné počasí proměnilo stezku po hřebení Kozího vrchu v úžasný zážitek. Kromě tohoto stanoviště, kde byla schována destička v zajímavé skále, bylo zde možné získat další body.

129 Velký Jelení Vrch

Na vrchol Velkého Jeleního Vrchu se vyškrábalo 5 týmů, které se pokochaly krásným podzimním kruhovým výhledem, a zahřál je na srdci zisk 50 bodů.

130 Stohánek

Pro zisk dalšího čárového kódu bylo potřeba slaňovat z pískovcové skály Stohánek dolů. Stanoviště navštívilo 10 týmů.

133 Děvín, zřícenina

Oslabit agenty a tím získat další čárový kód bylo možné na vrcholu Děvín v rozvalinách bývalého hradu. Úkolem byla střelba ze vzduchovky na terč. Úkol plnilo devět týmů.

134 Rozc. Pod Děvínem, cedule PP Široký kámen

Cesty v bývalém vojenském prostoru Ralsko mají nevýhodu, že jsou často vyasfaltované. Cestu snad zpříjemňovalo týmům hezké počasí a hravé otázky: zde bylo potřeba na naučné ceduli najít odpověď na otázku „Co nízkého zde roste?“ – „hadí mord nízký“.

136 PP Skalní divadlo – Švarcvaldská brána

Čtyři týmy nalezly destičku ve skalách nedaleko modré značky z Hamru na Stohánek.

138 Černá Novina, kříž

Některá stanoviště připomínala bývalé zaniklé obce, jako třeba toto – zbylo zde jen torzo pomníčku, který byl dominantou vesničky.

139 Rozc. pod Novinskou horkou, krmelec

Jedna z posledních aktivit, avšak stále dost daleko od cíle byla líheň – čili házení míčků do připravených bodovaných plat. Stanoviště navštívilo 10 týmů, které po splnění už pelášily do cíle, aby se vyhnuly penalizaci.

146 Krásná vyhlídka

Nedaleko Osečné se nacházelo na zdejších vyhlídkách a skalkách hned několik úkolů. Na Krásné vyhlídce bylo třeba vyluštit jednoduchou šifru odkazující na výšku kopců na vyhlídkové tabuli.

148 Podvršská věž

Na hůře dostupnou skálu téměř na severním okraji hracího pole dorazily tři týmy. Za úkol měly sestavit trezor z dřevěných kostek, který agenti ve virtuální realitě zničili.

155 Býv. Holičky, sklepy (sever)

Ve sklepeních bývalé obce se zastavilo minimum týmů, protože čas v blízkosti cíle běží vždycky tak trochu rychleji.

160 Vlachové, rozc. lesních cest (na konci louky)

Poslední aktivita mezi bezobslužnými stanovištěmi se nacházela nedaleko obce Vlachové. Úkolem týmů bylo úspěšně shodit kuželky. Za odměnu si 15 týmů odneslo poslední čárový kód potřebný ke zničení Vrahtrixu.

165 Lesnovek č.p.1, statek

Na přicházející týmydo sídla Vrahtrixu již čekal klíčník, který od vědmy Vrahny věděl, že účastníci dorazí. Věnoval jim svazky klíčů a poradil, jak stroje přemoci:

1. bylo nutné ze sítě stáhnout (sundat) části CD ze sítě, které musely zapadnout do připraveného vstupního klíče (skládačky),

2. po správném složení skládačky se otevřela serverovna, ve které byl monitor s klávesnicí. Bylo nutné zapsat všechny získané čárové kódy. Ty týmy, které  nestihly získat všechny kódy, mohly pomocí paměti donést z nedalekého datového úložiště,

3. správným zadáním kódů se otevřela budova hlavního počítače. Teď přišly na řadu klíče, pomocí kterých bylo nutné otevřít hlavní vypínač a konečně vyřadit stroje z provozu!

Závěrečná aktivita byla velmi akční a zmožené týmy znovu nastartovala! Časový limit na zničení Vrahtrixu byl maximálně 9 minut.

Po úspěšně skončené misi se týmy přesouvaly do budovy statku, kde byla připravená večeře, pití, možnost osprchovat se a také se vyspat. Mnoho účastníků ovšem probíralo hru a bavilo se do brzkých ranních hodin.

V pondělí dopoledne proběhlo vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen nejúspěšnějším týmům. Poté následoval již jen rychlý oběd a dokončil se úklid a stěhování (za něž účastníkům moc děkujeme).